Úvodní strana

V době vyhlášení nouzového stavu provádím krizovou intervenci on-line či po telefonu. 
Objednání standardním způsobem – viz sekce Jak se objednat


V práci se hodně inspiruji pracemi Irvina Yaloma. Může být znám z knih “Lži na pohovce”, “Máma a smysl života”, “Když Nietzsche plakal”, “Léčba Schopenhauerem”. Jak profesor Yalom píše ve své “Existenciální psychoterapii”:

Člověk je konfrontován s bolestnými otázkami, provázejícími život”. Důležitou oblastí, kde se nevyhne bolesti, je hledání odpovědi na základní záležitosti, které jsou součástí bytí“. “Základními záležitostmi” jsou smrt, svoboda, osamělost a ztráta smyslu. Hledání smyslu vlastního počínání, existence je v mojí práci klíčové. Smysl totiž dělá mnohé věci, které “se nám v životě dějí” snesitelnými. Možná všechny.