Publikace

  • Interrupční chování a postoje k umělému přerušení těhotenství u českých žen: Výsledky národního výzkumu

(Hollá K, Weiss P, Unzeitig V, Cibula D: Výsledky národního výzkumu. Česká gynekologie, 74, 2009, č.2.)

Od roku 1989 dochází v České republice k postupnému snižování počtu interrupcí (z původních 107 tisíc na současných asi 25 tisíc za rok).  Například v roce 2006 bylo u nás hlášeno 39 959 potratů, to znamená  15,88 potratů na 1000 žen fertilního věku (15 – 49 let) …. čti více

  • Interrupční chování a postoje k umělému přerušení těhotenství u rumunských žen: Výsledky národního výzkumu

(Kateřina Hollá, Petr Weiss, Vít Unzeitig, David Cibula: Výsledky národního výzkumu. Sexuológia, Ročník 9, 1/2009)

Ministerstvo zdravotnictví a sociálních věcí v Rumunsku se od revoluce v prosinci 1989  snaží zlepšit reprodukční zdraví rumunských žen a snížit výskyt interrupce. Historicky je Rumunsko stále zemí …. čti více

  • Abortions and Contraception Use among Czech and Romanian Women: Comparison of Representative National Studies  (Hollá,K., Weiss,P., Unzeitig,V., Cibula,D., J Sex Med 8, No. 4, 2011, 1083-1091)

The abortion rate in a specific country depends on a complex network of social, cultural and medical factors. Throughout history, attitudes toward abortion have developed—and are still developing—differently …. čti více

  • K novým koncepcím ženských sexuálních dysfunkcí

Sex jí primárně není nepříjemný, ale poslední dobou nemá chuť …čti více

  • Hollá,K., Cibula,D., Unzeitig,V., Weiss,P.: Postoje k interrupcím a užívání antikoncepce u českých a rumunských žen. Sborník přednášek z 22. Bohnických sexuologických dnů, 20-22, CERM Brno 2011, ISBN 978-80-7204-731-4
  • Hollá K: Jak mluvit o tom, že nemůžeme mít děti. Psychologie-dnes, leden 2011
  •  Hollá K, Hollý M: Potravinové doplňky nejsou alternativou v léčbě erektilní dysfunkce. Sestra, 11/2009
%d bloggers like this: