O mně

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Mgr. Kateřina Hollá, PhD.

Narodila jsem se v roce 1976, jsem vdaná, vychováváme pět dětí

Kvalifikace:

2001 jednooborová psychologie na FFUK – zaměření klinická psychologie

2012 doktorská studia na 1. LF UK, obor lékařská psychologie a psychopatologie se zaměřením na sexuologii

2016 atestace z klinické psychologie

2017 certifikovaný kurz specializace v systematické psychoterapii

Další vzdělávání:

Pětiletý psychoterapeutický výcvikový kurz ve skupinové psychoterapii typu SUR (1999 – 2004) a ukončenou supervizní práci (doc. PhDr. Jan Kožnar, CSc).

Tříletý specializovaný kurz neverbálních technik orientovaný na práci s tělem a skupinovou supervizi pro práci s tělem v psychoterapii (Dr. Jitka Vodňanská a Mgr. Yvona Lucká).

Tématicky zaměřené kurzy v terapeutických technikách: telefonní krizová intervence a krizová intervence tváří v tvář, základy gestalt terapie, kognitivně – behaviorální terapie, komunikace s klientem, rodinná a systemická terapie.

Současná psychoterapeutická supervize je pod vedením PhDr. Bohumily Baštecké, Ph.D., PhDr. Martiny Venglářové, MUDr. Zuzany Foitové. Supervize klinicko-psychologické diagnostiky absolvovaná pod vedením PhDr. Petra Goldmanna.

Absolvované certifikované kurzy diagnostiky: Rorschachova metoda a Comprehensive System v klinické psychologii dospělých, Tématicko apercepční test v klinické psychologii, Woodcock-Johnson a úvod do Cross-battery assessment (XBA),  Operacionalizovaná psychodynamická diagnostika.

2014 – 2017  Výcvikový program v integrativní supervizi (ČIS).

2020 Workshop integrativního psychoterapeutického směru schematerapie.

2022 Výcvik v metodě EMDR-Představuje komplexní, integrativní psychoterapeutickou léčbu, která pomáhá lidem zotavit se z problémů vyvolaných traumatickými událostmi v jejich životě a z nich vyplývající obtíže..

Praxe:

Začínala jsem jako externí pracovník na krizové lince pomoci Liberec (supervize PhDr. Bohumila Baštecká). Poté jsem pracovala v personální agentuře zaměřené na výběr zaměstnanců pomocí psychologické diagnostiky, školení a vzdělávání vybraných pracovníků (PhDr. Slavomil Hubálek – Alea-psychologie).

Klinickou praxi jsem zahájila v soukromém zdravotnickém zařízení zaměřeném na preventivní lékařství, kde jsem se také věnovala lektorování a vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví a v sociálních službách. Spolu s tím jsem byla na částečný úvazek zaměstnaná na somatickém oddělení nemocnice Liberec (supervize a školitel PhDr. Jindřiška Lejsková). Po absolvování povinné praxe jsem si zřídila soukromou poradenskou praxi a nadále jsem byla zaměstnancem soukromých zdravotnických zařízení.

Od roku 2011- 2016  jsem pracovala na poloviční úvazek v Psychiatrické nemocnici Bohnice.
V nemocnici jsem prošla několik oddělení: oddělení pro pacienty s nařízenou ochrannou léčbou sexuologickou, ženským příjmovým oddělením a dětským oddělením. Jako externí pracovník jsem pracovala v Centru krizové intervence.

Od roku 2017 pracuji v soukromém zdravotnickém zařízení v Nemocnici v Kralupech nad Vltavou.

Od roku 2021 lektorka pro Certifikovaný kurz – Základní psychoterapeutické dovednosti v práci sestry.

Členství v odborných organizacích

  • Česká psychiatrická společnost ČLS JEP
  • Asociace klinických psychologů – AKP
  • Český institut pro supervizi, (www.supervize.eu)
  • Sexuologická společnost ČLS JEP
%d bloggers like this: