Věrnost nám není od přírody dána

Věrnost je opravdu zcela vědomé rozhodnutí. Jestliže se budeme odvolávat na biologii a na to, co je nám „přirozené“, opravdu snadno zjistíme, že monogamie nám pravděpodobně není dána. 
Nevěra je jedna ze specifických vlastností, která nás odlišuje od zvířat. Naše vůle a schopnost přemýšlet o svých činech, odhadnout jejich důsledky a možnost se rozhodnout. Věrnost a monogamie je otázkou rozhodnutí a schopnosti uvědomit si pocity druhého. 
Nevěra bolí
Nevěra je ve většině případů pro partnerství velmi bolestná zkušenost. Přestože je ústředním tématem mnoha anekdot a vtipů, přestože ji mnozí označují za lehké či lechtivé téma, pro zúčastněné to může být stejně traumatizující zkušenost jako smrt,výpověď z práce či přírodní katastrofa. 
Kde je problém?
Nevěra v každém případě ukazuje na nějaký problém. Problém může být jak v partnerství samotném, ale také v osobnosti a povaze nevěrného partnera. Ten může dávat přednost svým zájmům, chutím a potřebám před odpovědností či odkládáním uspokojení. Nicméně řešení nevěrou příliš situaci neusnadní, spíše naopak. 
Zní to jako klišé
Nevěra ubližuje intimitě. Je těžké svěřovat se, sdílet své nejvnitřnější pocity s někým, komu nemůžeme důvěřovat, kdo je ochoten intimitu tělesnou i duševní sdílet ještě s někým jiným. 
Dlouhodobé partnerství vyžaduje úsilí, což je už jakési klišé. Avšak nebýt nevěrný, respektovat a vážit si svého partnera a neustále na něm hledat jeho přednosti, to je právě to úsilí, které se v tomto klišé zdůrazňuje. 
Partnerství s limity
Příčin, které vedou k nevěře, je asi tolik, kolik je nevěrných lidí. A podobně je tomu i s možnými reakcemi a řešením tohoto problému. Jestliže se nevěra prozradí, mají partneři tři možnosti – rozejít se, nevěru zcela odpustit anebo se dohodnout, jak dál a za jakých podmínek. 
Ale také je možné mlčet a nevěru tolerovat – jestliže partner dodržuje určitou diskrétnost a pro podváděného je zachování partnerství i s tímto hendikepem důležité. Nicméně je důležité si uvědomit, že je to partnerství s limity.

 

Psáno pro Babyweb.cz  http://www.babyweb.cz/Clanky/a4799-Vernost-nam-neni-od-prirody-dana.aspx

%d bloggers like this: